IPSoft PS / Nyheter / Vilka vi är

Vilka vi är

IPsoft Professional Services är ett konsultföretag som hjälper näringsliv och offentlig förvaltning att leda, utveckla och upphandla verksamhet och IT-tjänster parallellt med att vi har en egen resurskonsultorganisation inom process, infrastruktur/teknik, utveckling och projektledning. Samtliga våra seniorkonsulter har gedigen branscherfarenhet och besitter specialistkompetens inom IT-strategisk verksamhetsutveckling. Kärnan i våra uppdrag är ofta utveckling och förändring av organisationer, tjänster och processer med fokus på långsiktiga lösningar. Våra ledord är omtanke, engagemang, kvalitet och kundfokus. Vi arbetar utifrån ett ledningsperspektiv och våra konsulter förstår och har förmåga att värdera verksamhetens olika behov. Rent konkret ger vårt arbete resultat i form av ökad nytta och lönsamhet i affärsverksamheten. Bland våra kunder återfinns statliga myndigheter, landsting, kommuner och det privata näringslivet.

Affärsidé och vision

Vi säkerställer resultatet av våra kunders effektivitets- och förändringsarbete genom best practice inom organisationsutveckling och IT. Långsiktiga relationer är en ledstjärna i alla projekt vi åtar oss och vi uppträder alltid affärsmässigt med hög integritet och professionalism. Vår vision är att IPsoft Professional Services ska vara det mest attraktiva kunskapsföretaget för såväl kunder som medarbetare.

Kvalitet

För att bedriva en konsultverksamhet ställs det höga krav på ett målmedvetet kvalitetsarbete. På IPsoft Professional Services arbetar vi efter såväl en kvalitetspolicy som ett kvalitetssystem. Som stöd i vårt arbete har vi, utöver vår långa erfarenhet, även ett väl utvecklat strukturkapital i form av metoder och processer.

Ramavtal

IPsoft Professional Services har ramavtal både inom den privata och offentliga sektorn, både ensamt och i samverkan med andra företag.

Fakta om IPsoft Professional Services

Grundat: 1998
Organisationsnummer: 556683-3231
Ägare: IPsoft (www.ipsoft.se)
Ekonomi: AAA-rating

Nyanställd i Stockholm!

Vi hälsar Hans Jagvik varmt välkommen till ab1.

9 04 2015