IPSoft PS / Vad vi gör / Systemutveckling / Nyheter / Test och kvalitet

Test och kvalitet

Genom att ständigt testa, verifiera mot verksamhetens krav och mäta kvalitet inom utvecklingsprojekten kan man säkerställa att projektet är på rätt spår och levererar rätt affärsvärde enligt verksamhetens förväntningar. IPsoft Professional Services seniora konsulter inom test och kvalitet hjälper er med testledning, testdesign och teststrategi så att ni kan lyckas leverera det affärsvärde som utvecklingsprojektet förväntas uppnå.

Nyanställd i Stockholm!

Vi hälsar Hans Jagvik varmt välkommen till ab1.

9 04 2015