IPSoft PS / Vad vi gör / Systemutveckling / Nyheter / Systemutveckling

Systemutveckling

IPsoft Professional Services har seniora systemutvecklare som är vana att arbeta enligt såväl traditionella utvecklingsmodeller t.ex. RUP som agila metoder, exempelvis Scrum. Genom hög kompetens inom teknikplattformar, utvecklingsverktyg och metoder hjälper vi våra kunder att nå kostnadseffektiva, kvalitetssäkrade och tidseffektiva systemutvecklingsprojekt.

Nyanställd i Stockholm!

Vi hälsar Hans Jagvik varmt välkommen till ab1.

9 04 2015