IPSoft PS / Vad vi gör / Systemutveckling / Nyheter / Systemintegration

Systemintegration

Vi har lång erfarenhet att designa och implementera IT-stöd för affärsprocesser som involverar flera IT-system. Detta kräver stabila och skalbara integrationslösningar byggda och designade med en tjänsteorienterad integrationsarkitektur i botten. Vi stödjer kunden från processförändringar i verksamheten till integrationsarkitektur och implementation av teknisk lösning.

Nyanställd i Stockholm!

Vi hälsar Hans Jagvik varmt välkommen till ab1.

9 04 2015