IPSoft PS / Vad vi gör / Systemutveckling / Nyheter / System- och IT-arkitektur

System- och IT-arkitektur

Med lång erfarenhet av systemutveckling och helhetssyn över hela systemlösningar kan våra arkitekter göra rätt val av tekniska lösningar, metoder och verktyg för att nå framgång i utvecklingsprojekt. Våra IT-arkitekter har utöver en stor teknisk kunskap även gedigen verksamhetskunskap med möjlighet att analysera hur verksamhetens affärsflöden kan realiseras och passas in i befintliga systemmiljöer. Genom att överbrygga glappet mellan verksamhet och IT kan vi uppnå kvalitetssäkrade och stabila systemlösningar som verkligen ger affärsnytta.

Nyanställd i Stockholm!

Vi hälsar Hans Jagvik varmt välkommen till ab1.

9 04 2015