IPSoft PS / Vad vi gör / Nyheter / Systemutveckling

Systemutveckling

IPsoft Professional Services tillhandahåller seniora konsulter som har en gedigen utbildning och lång erfarenhet att utveckla och designa applikationer och avancerade systemlösningar. Vi drivs av att ständigt hitta kreativa lösningar åt våra kunder med hjälp av den senaste tekniken genom att kombinera stort tekniskt kunnande med verksamhetskunskap.
Vi analyserar er verksamhet, processer och behov och skapar utifrån det stabila och skalbara arkitekturer och system som verkligen ger affärsnytta.

System- och IT-arkitektur

Med lång erfarenhet av systemutveckling och helhetssyn över hela systemlösningar kan våra arkitekter göra rätt val av tekniska lösningar, metoder och verktyg för att nå framgång i utvecklingsprojekt. Våra IT-arkitekter har utöver en stor teknisk kunskap även gedigen verksamhetskunskap med möjlighet att analysera hur verksamhetens affärsflöden kan realiseras och passas in i befintliga systemmiljöer. Genom

Systemutveckling

IPsoft Professional Services har seniora systemutvecklare som är vana att arbeta enligt såväl traditionella utvecklingsmodeller t.ex. RUP som agila metoder, exempelvis Scrum. Genom hög kompetens inom teknikplattformar, utvecklingsverktyg och metoder hjälper vi våra kunder att nå kostnadseffektiva, kvalitetssäkrade och tidseffektiva systemutvecklingsprojekt.

Systemintegration

Vi har lång erfarenhet att designa och implementera IT-stöd för affärsprocesser som involverar flera IT-system. Detta kräver stabila och skalbara integrationslösningar byggda och designade med en tjänsteorienterad integrationsarkitektur i botten. Vi stödjer kunden från processförändringar i verksamheten till integrationsarkitektur och implementation av teknisk lösning.

Verksamhetsarkitektur

För att skapa en organisation som är framtidsäker behöver man få koll och en övergripande struktur på sina processer, begrepp och information så att de jobbar mot ett övergripande mål. Med en stabil struktur kan verksamheten bli flexibel och förändringstålig. Affärs- och verksamhetsmål måste bindas samman med allt utvecklingsarbete som bedrivs inom verksamheten. Vi hjälper

Test och kvalitet

Genom att ständigt testa, verifiera mot verksamhetens krav och mäta kvalitet inom utvecklingsprojekten kan man säkerställa att projektet är på rätt spår och levererar rätt affärsvärde enligt verksamhetens förväntningar. IPsoft Professional Services seniora konsulter inom test och kvalitet hjälper er med testledning, testdesign och teststrategi så att ni kan lyckas leverera det affärsvärde som utvecklingsprojektet

Krav och verksamhetsanalys

Vi på IPsoft Professional Services erbjuder specialister inom krav- och verksamhetsanalys. Vi hjälper verksamheten att formulera och strukturera dess processer och krav på IT-stöd. För att nå framgångsrika resultat krävs stor verksamhetsförståelse, gedigen erfarenhet av kravmetodik och förståelse för de utmaningar man står inför när IT-stöd skall beställas och införas i en verksamhet. Genom att