IPSoft PS / Vad vi gör / Sourcing / Nyheter / VDS - Verksamhetsdriven Sourcing

VDS - Verksamhetsdriven Sourcing

VDS är en metod utvecklad av IPsoft Professional Services som innebär att man följer en systematisk och medveten sourcingstrategi med utgångspunkt från verksamhetsbehoven. Genom VDS finner man rätt balans mellan vad som bör behållas i egen regi och vad som bör outsourcas. Underlag skapas för att finna rätt leverantörer samt att följa upp de förväntade effekterna.

Sourcingens många frågeställningar

  • Vad innebär sourcing respektive outsourcing?
  • Beslut tas om outsourcing, men har dessa tagits utifrån rätt förutsättningar och underlag?
  • Har sourcingen stöd i affärsverksamhetens strategier?
  • Är vi egentligen säkra på att outsourcing är rätt angreppssätt för att uppnå våra mål?
  • Vad vill vi uppnå? Minska kostnader? Bättre kvalitet och säkra kompetens? Högre flexibilitet?
  • Hur ska vi säkerställa att vi får de effekter vi förväntar oss?
  • Har vi resurser och kompetens att genomföra en outsourcing?
  • Hur bygger vi en optimal samverkansorganisation?
  • Hur genomför man en outsourcing enligt best practice?
  • Måste sourcingprojekt ta så lång tid och vara så komplicerade?

Frågorna är många inför sourcing och det kan vara svårt att finna struktur och rätt angreppssätt.

Utgå ifrån affären

VDS utgår i alla steg från verksamhetens behov och krav.
Det måste vara affärsverksamhetens som ställer krav på IT-verksamheten. Sourcing är inte ett mål i sig utan endast ett medel för att bidra till affärsverksamhetens mål.
Med affärsverksamhetens mål som grund kan man starta arbetet med att formulera en sourcingstrategi och genomföra den framgångsrikt.

Nyanställd i Stockholm!

Vi hälsar Hans Jagvik varmt välkommen till ab1.

9 04 2015