IPSoft PS / Vad vi gör / Sourcing / Nyheter / Upphandling

Upphandling

Vi genomför analyser, förstudier och kartläggning samt tillhandahåller beslutsunderlag inför upphandling. Vi har stor erfarenhet av hela upphandlingsprocessen. Under leverantörens etablering av upphandlad tjänst kan vi som extern part bistå med kontroll och uppföljning, alternativt medverka som projektledare i införandeprojektet. Vi kan också regelbundet återkomma med kontroll och uppföljning av den löpande leveransen. Vi informerar om hur man uppnår det verksamhetsmässigt mest optimala resultatet i samband med din investering. Upphandling av såväl tjänster som nya IT-system är ett viktigt beslut för varje verksamhet men är samtidigt förknippat med många riskmoment. IPsoft Professional Services har utvecklat en upphandlingsmetodik och har erfarenhet av hundratals upphandlingsprocesser från såväl privat som offentlig sektor.

En strukturerad upphandlingsprocess lägger grunden till enkel förvaltning och kostnadseffektiva lösningar. Det vanligaste misstaget är att man inte driver en behovsstyrd upphandling på rätt sätt och därmed inte är en del av ett enhetligt verksamhetsperspektiv. Påbörjar du din upphandling i fel ände brukar sällan slutresultatet bli lyckat. IPsoft Professional Services rådgivare har den främsta erfarenheten och ett heltäckande ramverk för upphandling. Vi analyserar verksamhetens behov, ställer rätt frågor och ger tydliga råd vilket ger kunden en säker process baserat på rätt beslut och ett slutresultat med hög kvalitet.

Vi bistår med upphandling inom följande specialområden:

 • Kommunikationssystem, mobila system, telefoni, IP-telefoni, Unified Communication
 • Tele- och videokonferenslösningar, contact center
 • Standardsystem såsom ERP, ekonomi, CRM, beslutsstöd mfl
 • IT-infrastruktur, drift och förvaltningstjänster
 • Outsourcing-tjänster inom såväl IT som BPO (Business Process Outsourcing)

Professionell process

IPsoft Professional Services värderar, förhandlar, implementerar och förvaltar alla typer av IT-system. Vår spetskompetens med seniora upphandlingskonsulter och en metodik baserat på best practice avseende kravspecifikationer och evalueringsverktyg garanterar en professionell process. En väl genomförd upphandling garanterar inte bara optimala priser utan även väl strukturerade avtal.

IPsoft Professional Services bistår med:

 • Etablering av målbild
 • Behovsanalys och kravspecifikation
 • Val och genomförande av aktuell upphandlingsmodell
 • Framställan av konkurrensunderlag
 • Evaluering av offerter/ anbud
 • Förhandlingsledning
 • Avtalsframställan
 • Implementering och förvaltning av etablerat kontrakt

Nyanställd i Stockholm!

Vi hälsar Hans Jagvik varmt välkommen till ab1.

9 04 2015