IPSoft PS / Vad vi gör / Sourcing / Nyheter / SAM (Software Asset Management)

SAM (Software Asset Management)

Software Asset Management innebär att verksamhetens innehav och nyttjande av programvara styrs enligt definierade processer. Därigenom säkerställs att man varken har för många licenser vilket ger för höga kostnader, eller för lite licenser som orsakar affärsrisker med viten och badwill.

En korrekt licensiering minimerar riskerna vid revisioner och tar bort onödiga kostnader vid överlicensiering. IPsoft Professional Services har kompetens och erfarenhet inom Software Asset Management (SAM), där vi kan hjälpa till att lyfta fram affärsnyttan i en effektiv hantering av programvarulicenser.
Detta säkerställer kvalitet, säkerhet och nytta.

Varför SAM?

  • Vet Ni hur många licenser som verksamheten använder?
  • Vet Ni hur många licenser som har köpts genom åren?
  • Vet Ni vad licenserna kostar över åren?
  • Vet Ni vilka risker som finns om en leverantör begär en revision av Ert licensinnehav?
  • Licensiering av programvaror är ofta komplicerad och behöver hanteras noggrant

Målet med SAM är att effektivt hantera, kontrollera och skydda en organisations programvarutillgångar. Dessutom hanteras de affärsrisker som kan finnas i en felaktig licensiering. Ni får en långsiktig styrning över licenserna och en möjlighet att optimera resurserna.

Nyanställd i Stockholm!

Vi hälsar Hans Jagvik varmt välkommen till ab1.

9 04 2015