IPSoft PS / Vad vi gör / Sourcing / Nyheter / Multisourcing

Multisourcing

En trend idag är att outsourcing sker i form av mindre och därmerd hanterbara tjänstedelar. IPsoft Professional Services modell Multisourcing är baserad på lång och praktisk erfarenhet av hur man skall gå tillväga för att effektivt och kontrollerat dela upp ett komplext sourcingobjekt i flera hanterbara enheter.

Vad menas med “multi” i multisourcing?

  • Skiva elefanten i lämpliga delar – kunna använda flera leverantörer
  • Värdera varje tjänste- eller funktionsområde separat
  • Samarbeta med flera leverantörer och med den egna organisationen
  • Skapa helhet genom sammansättning av olika leveranser och/eller leverantörer
  • Flexibla val av lämpliga leverantörer enligt sourcingstrategin

Kritiska frågor

  • Hur kan man få det bästa från varje tjänsteleverantör och den egna verksamheten?
  • Hur balanserar och styr man ett rimligt antal leverantörer?
  • Hur täcker man behoven och kraven på IT-tjänster och funktionella IT-lösningar?

Ingen är bra på allt

När Ni börjar lägga ut delar av er verksamhet tenderar ofta varje ny leverans att bli en egen företeelse utan tydlig koppling till redan tidigare utlagd verksamhet. Det börjar likna ett lapptäcke utan ordning. Risken är att önskade synergieffekter går om intet. Står Ni inför en outsourcing av en större verksamhet ser man ofta att flera leverantörer är duktiga inom olika delområden, men få är duktiga på allt. Tänk om man kunde dela upp outsourcingobjektet i mindre delar och välja de bästa leverantörerna inom varje del?

Detta är multisourcing – hur genomför man detta framgångsrikt?

Nyanställd i Stockholm!

Vi hälsar Hans Jagvik varmt välkommen till ab1.

9 04 2015