IPSoft PS / Vad vi gör / Sourcing / Nyheter / Benchmarking

Benchmarking

Benchmarking är ett sätt att säkerställa startläge, följa leveranskvalitet, mäta relationer och prisutveckling. Detta kan ske genom framtagande av företagsunika nyckeltal eller genom generiska nyckeltal där jämförelse kan ske mot olika typer av jämförelsedata. Dessa kan vara selekterade på geografi, företagsstorlek eller bransch.

IPsoft Professional Services har mycket kvalificerade konsulter inom området benchmarking med marknadsledande kompetens

Exempel på frågeställningar som besvaras:

  • Lägger vi ner för lite eller för mycket pengar på IT?
  • Kan vi minimera våra IT-kostnader?
  • Hur bra kan vårt IT-system fungera?
  • Hur gör vi för att få ut det optimala av våra IT-system?
  • Hur prioriterar vi våra insatser så att vi får mest för pengarna?
  • Hur ser våra IT-kostnader och –prestanda ut jämfört med motsvarande verksamheter (peer-grupper)?

Nyanställd i Stockholm!

Vi hälsar Hans Jagvik varmt välkommen till ab1.

9 04 2015