IPSoft PS / Vad vi gör / Sourcing / Nyheter / Affärsdriven IT-strategi

Affärsdriven IT-strategi

IPsoft Professional Services har tagit fram en modell för Affärsdriven IT-Strategi. Genom denna får verksamheten kontroll och styrning över IT-tjänsterna. Verksamhetsnyttan är själva drivkraften. Affärsdriven IT-Strategi innehåller bland annat komponenterna Styrning, Sourcing enligt VDS(VerksamhetsDriven Sourcing) samt Enterprise Architecture.

Affärsdriven IT-strategi utgår från affären och verksamhetens behov av IT-lösningar idag och imorgon. Detta sker genom att skapa en modell för ledning och styrning av företagets IT-kostnader och leveransförmåga baserat på verksamhetens behov, en styrmodell för att säkra beslutsformer och leveranskvalitet. Gränssnitt och ansvar mellan verksamheten och IT-organisationen tydliggörs och det skapas en uppföljningsmodell som säkerställer lönsamheten i investeringarna.
För IPsoft Professional Services är detta en affärsdriven IT-strategi!

Affärsdriven IT-strategi skall innefatta vägar för realisering av IT-verksamheten baserat på:

  • Affärens behov och prioriteringar ur ett affärsperspektiv och marknadssituation
  • Riskanalys som balanserar övergripande värderingar av dagens situation gentemot marknadsmässiga möjligheter
  • Verksamhetens strategiska mål
  • Övergripande mål för IT-verksamheten
  • Beskrivning av tillvägagångssätt av förändringsarbetet med de olika möjliga vägval som finns med deras för- och nackdelar
  • En styrningsmodell för att organisera IT-aktiviteterna
  • En strategi för sourcing av och förhållningssätt till externa tjänster och leverantörer
  • Enterprise Architecture som beskriver verksamheten

Nyanställd i Stockholm!

Vi hälsar Hans Jagvik varmt välkommen till ab1.

9 04 2015