IPSoft PS / Vad vi gör / Projektledning / Nyheter / Rådgivning och Granskning

Rådgivning och Granskning

Vi på IPsoft Professional Services har mångårig erfarenhet av projektledning och baserat på vår samlade erfarenhet har vi utvecklat metoder för att granska projekt under alla projektfaser. Vår tjänst innebär att en av våra seniora projektledare granskar ert projekt enligt förbestämda procedurer och checklistor. Vi analyserar därefter resultatet i samråd med vårt interna projektforum och identifierar möjliga förbättringsområden. Slutligen träffas vi hos er där vi presenterar resultatet och de förslag till förbättringar som ökar dina möjligheter att lyckas. Vi har även möjlighet att ta på oss rollen som rådgivare där vi stöttar era projektmedlemmar löpande under projektets gång. Även om man har all kunskap och kompetens som egentligen behövs för att utföra sitt arbete så är det alltid tryggt och förtroendeingivande att kunna dela sina tankar och förslag med en opartisk samtalspartner. Vi kan ge er nya perspektiv och komma med konstruktiva förslag i hur ni bäst driver igenom ert projekt från start till mål.

Nyanställd i Stockholm!

Vi hälsar Hans Jagvik varmt välkommen till ab1.

9 04 2015