IPSoft PS / Vad vi gör / Nyheter / Projektledning

Projektledning

Inom området projektledning har IPsoft Professional Services ett flertal erfarna konsulter som är certifierade inom PMI/PMP, IPMA och Scrum där vi även har kompetens kring enskilda modeller som t ex PPS, PRINCE2 och PROPS. Vi arbetar med både helhetsåtaganden där IPsoft Professional Services har ett fullständigt leveransansvar samt direkt i kundens verksamhet som projektledare. Våra konsulter kan snabbt och effektivt ta plats och agera i projektets alla faser ofta med hjälp av IPsoft Professional Services projektrelaterade tjänster.

Projekt- och programledning

Inom området projektledning har IPsoft Professional Services ett flertal erfarna konsulter som är certifierade inom PMI/PMP, IPMA och Scrum där vi även har kompetens kring enskilda modeller som t ex PPS, PRINCE2 och PROPS. Våra projektledare har erfarenhet från bland annat bank- telekom- sourcing- och försäkring där vi kontinuerligt bedriver ett antal tunga projekt med

Rådgivning och Granskning

Vi på IPsoft Professional Services har mångårig erfarenhet av projektledning och baserat på vår samlade erfarenhet har vi utvecklat metoder för att granska projekt under alla projektfaser. Vår tjänst innebär att en av våra seniora projektledare granskar ert projekt enligt förbestämda procedurer och checklistor. Vi analyserar därefter resultatet i samråd med vårt interna projektforum och