IPSoft PS / Vad vi gör / Infrastruktur / Nyheter / Migreringsprojekt

Migreringsprojekt

IPsoft Professional Services har en lång erfarenhet av arbete med stora migreringsprojekt. Vi jobbar utifrån en transparent kommunikation för att kunna hålla en hög leveransnivå och samtliga av våra migreringsprojektledare har en gedigen erfarenhet av att driva komplexa migreringsprojkt. Varje verksamhet är unik och har sina egna specifika behov där det är viktigt att skapa delaktighet under migrieringen. Vi  jobbar utifrån att:

  • Skapa förutsättningar redan i migreringsplanen. En tydlig plan för migreringen med övergripande mål, delmål och aktiviteter är en given förutsättning för ett lyckat migreringsprojekt.
  • Ta hänsyn till verksamhetens behov dels ur både ett tekniskt perspektiv, det vill säga vilka tekniska förutsättningar som finns att ta hänsyn till i migreringen och ur ett kompetensbehov perspektiv som omfattar bland annat informations-, utbildnings- och supportfrågor.
  • Analysera och planera utrullningen efter verksamhetens kritiska faktorer. Det är viktigt att ta med användarna tidigt i migreringsprojektet samt att kritiska tidsperioder identifieras när och var migreringen inte får störa.
  • Analysera och planera kompetensbehovet. Eftersom varje verksamhet är unik undersöks behoven av information, utbildning och support utifrån denna parameter.

Nyanställd i Stockholm!

Vi hälsar Hans Jagvik varmt välkommen till ab1.

9 04 2015