IPSoft PS / Vad vi gör / Nyheter / Infrastruktur

Infrastruktur

IPsoft Professional Services har sedan många år legat i framkant inom kompetensområdet teknik och infrastruktur. Vi strävar efter att våra konsulter alltid ska ha en god verksamhetskunskap för att bättre kunna möta kundens teknik- och affärsmässiga mål. Våra duktiga medarbetare inom området har en gedigen teknisk utbildning och flerårig erfarenhet av att implementera och förvalta avancerade tekniska IT-lösningar.

Vår roll inom koncernen är att stödja den övriga verksamheten med teknisk kompetens i både projekt-, linje- och förvaltningsorganisationer.

Teknisk projektledning

Våra tekniska projektledare är specialiserade i att planera och genomföra avancerade infrastrukturprojekt. Vi är löpande engagerade i transition- och transformationsprojekt där vi säkerställer att applikationer, serverinfrastruktur, datahallar går från nuläge till nyläge med minimala driftstörningar för verksamheten. IPsoft Professional Services har även lång erfarenhet inom projektledning av virtualiseringsprojekt och införandeprojekt i molnlösningar som Microsoft Azure. 

Applikationsdrift

IPsoft Professional Services teknikspecialister arbetar dagligen med att säkerställa driften för våra kunders affärskritiska system. Våra specialister inom området arbetar med den löpande driften av standard- och egenutvecklade system för kunder inom både den privata och offentliga sektorn. Vi arbetar med systemlösningar från de flesta stora leverantörerna och säkerställer att applikationens livscykel hanteras på ett

Migreringsprojekt

IPsoft Professional Services har en lång erfarenhet av arbete med stora migreringsprojekt. Vi jobbar utifrån en transparent kommunikation för att kunna hålla en hög leveransnivå och samtliga av våra migreringsprojektledare har en gedigen erfarenhet av att driva komplexa migreringsprojkt. Varje verksamhet är unik och har sina egna specifika behov där det är viktigt att skapa delaktighet under migrieringen.

Virtualisering

Vi erbjuder mångårig erfarenhet av virtualisering och hjälper er att maximerar era hårdvaruinvesteringar. Virtualisering är tekniken när ni vill använda er IT-utrustning optimalt och maximera era IT-investeringar. I korthet innebär virtualisering att man frikopplar beroendet mellan maskinvara och operativsystem på så sätt kan man ha flera operativsystem på en och samma fysiska maskin och därmed utnyttja den