IPSoft PS / Nyheter / Nyheter

Nyheter

Här hittar du nyheter om medarbetare, ramavtal och andra intressanta händelser inom IPsoft Professional Services AB.

ab1 blir en del av IPsoft!

Idag, 16 april, har vi på ab1 tillsammans med IPsoft offentliggjort att ab1 Group AB blir en del av IPsoft Sverige AB. ab1 och IPsoft har under en tid fört diskussioner om partnerskap inom området driftsautomation. Dessa diskussioner har nu lett till att ab1 blir ett helägt dotterbolag till IPsoft Sverige AB med primärt fokus

Nyanställd i Stockholm!

Vi hälsar Hans Jagvik varmt välkommen till ab1.

Nytt uppdrag Upphandlingsstöd

ab1 får ett nytt uppdrag rörande projektledning och kvalitetssäkring av en upphandling

Nytt uppdrag Systemutveckling

ab1 får ett nytt systemutvecklingsuppdrag hos en stor statlig myndighet

Nytt uppdrag Systemutveckling

ab1 får ett nytt systemutvecklingsuppdrag hos en stor statlig myndighet

Nyanställd till ab1 i Stockholm!

Vi hälsar Thomas Cuenant (tidigare ab1 kollega) varmt välkommen tillbaka till ab1.

Nytt uppdrag Utbildning

En statlig förvaltningsmyndighet har behov av expertutbildning inom upphandling och en av våra experter tar sig an uppgiften

Nytt uppdrag Infrastrukturarkitekt

En av våra konsulter har fått uppdrag som arkitekt hos ett stort telekombolag

Nytt uppdrag Upphandlingsstöd

En av våra kunder som är ett internationellt IT-service och IT-konsultbolag vill ha hjälp i ett upphandlingsärende

Nytt uppdrag Projektledning

ab1 får i uppdrag att projektleda ett förbättringsarbete inom ITIL processer

Nyanställd i Malmö!

Vi hälsar Mikael Krill, .Net utvecklare, varmt välkommen till ab1.

Nytt uppdrag Projektledning

En av ab1s duktiga projektledare får uppdrag som projektledare/ScrumMaster på ett globalt företag inom bland annat skyddutrustning, elektronik och energi.

Nytt uppdrag hos ny kund

ab1 får ett systemytvecklingsuppdrag för en företag verksamt inom marknadsundersökningar.

Nytt uppdrag Sourcingstrategi

ab1 vinner ett utredningsuppdrag hos en statlig myndighet. Utredningen skall visa om vissa funktioner skall utkontrakteras eller behållas i intern drift.

Ramavtal Stockholms Stad

ab1 vinner ramavtal med Stockholm Stad inom anbudsområde Arkitektur i upphandlingen ”IT-konsulttjänster 2015”. Avtalet löper på två år med start i februari 2015. Stockholms Stad har möjlighet att förlänga avtalet med samma villkor i ett plus ett år.

Nyanställd i Stockholm!

Vi hälsar Per Trelje, .Net utvecklare, varmt välkommen till ab1.

Nytt uppdrag Systemutveckling

ab1 har fått ett nytt uppdrag inom systemutveckling för en stor fristående skola.

Nytt uppdrag Testledning

ab1 har fått ett nytt testledaruppdrag hos en statlig koncern inom transportsektorn.

Ramavtal Riksgälden

ab1 vinner ramavtal med Riksgälden inom Ledning&Styrning, Utveckling, Infrastruktur samt Arkitektur.

Nytt uppdrag Verksamhetsarkitekt

ab1 har fått ett nytt prestigeuppdrag som verksamhetsarkitekt i ett globalt systembytesprojekt hos en stor bank..

Ramavtal Kammarkollegiet Norra regionen och Uppsala – Örebro

IT-Huset AB med bland annat ab1 som underleverantör, har tilldelats ramavtal med Kammarkollegiet Norra regionen och Uppsala – Örebro

Nytt uppdrag Projektledning

ab1 har fått ett nytt uppdrag hos ett energibolag för projektledning och projektkoordination.

Nytt uppdrag projektledning

ab1 har fått ett nytt uppdrag som projektledare för upphandling av datahallar och tillkommande infrastruktur till ny produktionsplattform hos en statlig myndighet.

Nyanställda i Malmö och Göteborg!

Vi hälsar Christin Nilsson, testledare i Malmö och Tony Fideke, .Net utvecklareg i Göteborg varmt välkomna till ab1. Båda två börjar direkt efter nyår.

Nytt uppdrag Projektledning

Ett företag verksamt inom läkemedelssektorn har gett ab1 uppdrag rörande projektledning rörande transition- och transformationprojektledning för ny tjänsteleverantör.

Nytt uppdrag Projektledning

ab1 tecknar ett nytt avtal med en global kund inom detaljhandel. Projektledning för utbyggnad och uppskalning av infrastrukturen av Call Center i tre länder.

Ramavtal Göteborgs Stad

Consid AB med bland annat ab1 som underleverantör, har tilldelats ramavtal med Göteborgs Stad.

Nytt uppdrag Systemutveckling, processer

Ett företag inom detaljhandel har gett ab1 i uppdrag att utveckla en process för att uppgradera kundens hela centrala Javaplattform. Kundens webhandelsplattform är en av världens största och de har en mycket komplex miljö med många beroenden som måste tas hänsyn till .

Nytt ramavtal

ab1 tecknar nytt ramavtal med ett amerikanskt globalt företag inom datorhårdvara, teknologi och tjänster.

Nytt uppdrag Utbildning

En skola för Data/IT-utbildningar har gett ab1 i uppdrag att tillsätta en lärare i .NET/C# för skolans elever.

Nytt uppdrag Projektledning

En leverantör av läroplattformar har anlitat ab1 för projektledarstöd för ett antal projekt.

Nytt Ramavtal SPP Liv/Storebrand

Vi är mycket glada att kunna berätta att vi har tecknat ett nytt ramavtal med Storebrand/SPP Liv Fondförsäkring för tillhandahållande av konsulttjänster. Vi har under många år haft förmånen att få leverera konsulttjänster till dem och nu har det stadfästs i detta ramavtal. Avtalet löper på två år med möjlig förlängning i ytterligare ett år.

Nytt uppdrag upphandling

En av våra kunder behöver juridisk hjälp och rådgivning i en överprövning avseende genomförd upphandling enligt LOU.

Nytt uppdrag upphandlingsprocess

En av våra kunder har en produktgrupp som passar en svensk myndighet. ab1 hjälper dem att 1. Förankra lösningen hos myndighetens kontaktpersoner 2. Utbilda kundens personal i upphandlingsprocessen 3. Medverka i utformning av arbetet samt kvalitetssäkra arbetet

Seminarium outsourcing

Den 21/10 bjuder ab1 in företag och myndigheter till ett seminarium för att belysa vilka utmaningar och möjligheter som outsourcingmarknaden står inför. Några ledande experter delar med sig av möjligheter och framgångsfaktorer i sina outsourcingrelationer för att bättre följa och uppfylla kundernas behov av framtida IT-lösningar.

Upphandling hyra av virtuell serverkapacitet

ab1 har fått i uppdrag av Kungliga Dramatiska Teatern AB (Dramaten) att genomföra en upphandling avseende hyra av virtuell serverkapacitet. Uppdrag innefattar kravställning, framtagande av förfrågningsunderlag samt genomförande av upphandling av aktuell tjänst.

Nytt uppdrag LOU

En myndighet vill att ab1 tar fram ett förfrågningsunderlag enligt LOU avseende plattformsmigrering från stordatorteknologi till öppna system.

Ramavtal med myndigheter

ab1 har tillsamans med en av sina partner tecknat ramavtal med 2 myndigheter.

Ny medarbetare

Jonas Ahlberg har anställts på ab1s Stockholmskontor. Jonas är en senior arkitekt och systemutvecklare främst inom Microsoftteknologin. Han har även utbildat inom både C# och SQL. Vi hälsar Jonas varmt välkommen och han börjar sin anställning 18 augusti.

Göteborgs Stad förlänger med ab1

Göteborgs Stad förlänger ramavtalet med ab1 inom området upphandlingkonsulter LOU/LUF. Förlängningen är på ett år till 2015-11-30.

Ramavtal Hewlett-Packard

ab1 har tecknat ett nytt ramavtal med Hewlett-Packard. Avtalet är ettårigt med option på förlängning i ytterligare ett år.

Ramavtal med Göteborgs Stad

Göteborgs Stad har beslutat sig för att förlänga ramavtalet med ab1 avseende Upphandlingskonsulter LOU/LUF.

Ramavtal myndighet i finanssektorn

Ramavtal myndighet i finanssektorn ab1 har tillsammans med byBrick fått ramavtal med en myndighet i finanssektorn. Avtalet löper på två år med option på förlängning i ytterligare två år. Vi har kvalat in på områdena Systemutveckling, Test, Projektledning, Kravanalys och systemintegration.

Förvaltningsavtal

ab1 har tecknat ett förvaltningsavtal med en av Sveriges största friskolekoncerner avseende deras Elevstödssystem. Avtalet innebär att ab1 fortsätter på den inslagna vägen att ta helhetsåtaganden som ett komplement till traditionell IT-konsulting.

Ramavtal Stockholmskommun

ab1 har fått ramavtal med en större Stockholmskommun inom Förvaltningsetablering, detta i samverkan med Frontwalker. Ramavtalet sträcker sig över 3 år.

Nytt ramavtal

ab1 har tillsammans med vår samarbetspartner Frontwalker fått ramavtal på ett av Sveriges större Landsting inom Verksamhetsutveckling och Krav samt Systemutveckling och Systemförvaltning.

Nytt uppdrag

ab1 har fått i uppdrag att se över roller och ansvar för en kommun i Stockholmsområdet.

Rådgivningsuppdrag - Räddningstjänsten

ab1 har fått i uppdrag att vara rådgivare åt Räddningstjänsten i Storgöteborg. Räddningstjänsten i Storgöteborg bildades 1993 av räddningstjänsterna i Göteborg och Mölndal. 1997 tillkom Kungsbacka, 1999 Härryda och Partille samt 2007 Lerum. ab1:s uppdrag innefattar genomförande av förstudie, framtagning av förfrågningsunderlag samt slutligen att genomföra upphandling av aktuell tjänst.

Ny medarbetare

Göran Larsson har anställts på ab1s Göteborgskontor. Göran verkar i rollen som systemutvecklare såväl som arkitekt. Vi hälsar Göran välkommen och han börjar sin anställning den 24 mars.

Ny medarbetare

Björn Rauch har anställts på ab1s Stockholmskontor. Björn verkar i rollen som IT-arkitekt såväl som Projektledare och kravhanterare. Vi hälsar Björn välkommen och han börjar sin anställning 1 januari.

Nytt uppdrag

ab1 har fått i uppdrag att driva förstudie och kravarbete inför en kommande upphandling rörande datalagring, arbetsplatser, applikationsdrift och skrivare. Uppdragsgivaren är en av Sveriges största arbetsgivare inom offentlig sektor.

Nytt uppdrag

ab1 har fått i uppdrag att för en av Sveriges största kommuner utreda och analysera konsekvenser av uppgradering/byte av ärende- och dokumenthanteringssystem.

Nytt uppdrag

Ett av Sveriges ledande företag inom affärs- och kreditupplysning har gett ab1 i förtroende att leda arbetet med att outsourca delar av sin IT i en funktionsupphandling innehållande förvaltning, drift och support

Nytt uppdrag - Göteborg Stad Miljö

Göteborg är Sveriges näst största, och Nordens femte största tätort med omkring 550 000 invånare i tätorten, och över 930 000 i Storgöteborg. Göteborgs Stad bedrivs både i förvaltnings- och bolagsform. Totalt har koncernen en omsättning på 34 miljarder kronor och antalet anställda är 48 600. Uppdraget avser upphandlingstjänster.

Nytt uppdrag - Lantmäteriet

Lantmäteriet är en statlig myndighet som ansvarar för geografisk information och fastighetsindelning. Uppdraget avser upphandlingsstöd och rådgivning.

Nytt ramavtal - Stockholm stad

Stockholm är Nordens största tätort med omkring 1 372 565 invånare. Stockholm Stad bedrivs både i förvaltnings- och bolagsform. Totalt har koncernen en omsättning på 97 miljarder kronor och antalet anställda är 40 000. Uppdraget avser rådgivning och konsulttjänster inom upphandlingsområdet.

Nytt uppdrag - Rikspolisstyrelsen

Rikspolisstyrelsen, RPS, är en central förvaltnings- och tillsynsmyndighet för Polisen. En viktig verksamhet för Rikspolisstyrelsen är att ansvara för teknik och metodutveckling vilken organiseras inom 21 länsorganisationer. Verksamheten omfattar 40.000 klienter. Uppdraget avser strategisk rådgivning inom avtalsområdet.

Nytt uppdrag - Kunskapsskolan

Kunskapsskolan, där även Kunskapsgymnasiet ingår, har grundskolor för skolår 4-9 och gymnasier med studieförberedande program. Kunskapsskolan startade de första skolorna 2000 och har idag 28 grundskolor och åtta gymnasier, 900 medarbetare och 10 000 elever. Uppdraget avser analys och strategisk rådgivning.

Nytt uppdrag - Stockholm Vatten

Stockholm Vatten försörjer 1,3 miljoner människor med vatten och varje dygn levererar vi 370 miljoner liter vatten. Tolv kommuner får sitt vatten från oss och åtta kommuner får hjälp med avloppshanteringen. Vi är en komplett leverantör av vattentjänster. Uppdraget avser rådgivning, utbildning samt upphandlingstjänster.

Artikel i media - SVD

Joel Rudh citeras i bilaga “Framgångsrik Outsourcing” i Svenska Dagbladet publicerad den 22/1.

Nytt uppdrag - FOREX Bank

FOREX Bank bedriver valutaväxling som omsatte över 20 miljarder SEK år. vidare erbjuder FOREX banktjänster inom 130 bankbutiker i Sverige, Danmark, Finland, Norge. Uppdraget avser strategisk rådgivning.

Artikel i media - Computer Sweden

Joel Rudh citeras i dagens nummer av CS utifrån prispress på molntjänster.

Nytt uppdrag - Vetenskapsrådet

Vetenskapsrådet är en myndighet under Utbildningsdepartementet som har i uppdrag från regeringen att stödja och främja svensk grundforskning inom hela det vetenskapliga fältet. Vetenskapsrådet har tre huvuduppgifter: att fördela det statliga ekonomiska stödet till grundforskning , att vara regeringens rådgivare i forskningspolitiska frågor, samt att informera allmänheten om forskning. Uppdraget avser strategisk rådgivning.