IPSoft PS / Nyheter / ab1 blir en del av IPsoft!
2015-04-16

ab1 blir en del av IPsoft!

Idag, 16 april, har vi på ab1 tillsammans med IPsoft offentliggjort att ab1 Group AB blir en del av IPsoft Sverige AB.

ab1 och IPsoft har under en tid fört diskussioner om partnerskap inom området driftsautomation. Dessa diskussioner har nu lett till att ab1 blir ett helägt dotterbolag till IPsoft Sverige AB med primärt fokus att förstärka IPsofts projektorganisation inom förändringsledning och implementation av plattformen IPcenter.

ab1 kommer fortsatt att verka under befintligt varumärke och som ett helt självständigt bolag med oförändrade strategier där verksamheten med IPsoft blir ett tillägg/komplement.

Pressrelease:  Business Wire   IDG

IPSoft: www.ipsoft.se