IPSoft PS / Nyheter / Ramavtal Stockholms Stad
2015-02-10

Ramavtal Stockholms Stad

ab1 vinner ramavtal med Stockholm Stad inom anbudsområde Arkitektur i upphandlingen ”IT-konsulttjänster 2015”. Avtalet löper på två år med start i februari 2015. Stockholms Stad har möjlighet att förlänga avtalet med samma villkor i ett plus ett år.