IPSoft PS / Nyheter / Ramavtal Riksgälden
2015-01-27

Ramavtal Riksgälden

ab1 vinner ramavtal med Riksgälden inom Ledning&Styrning, Utveckling, Infrastruktur samt Arkitektur.