IPSoft PS / Nyheter / Nytt Ramavtal SPP Liv/Storebrand
2014-11-17

Nytt Ramavtal SPP Liv/Storebrand

Vi är mycket glada att kunna berätta att vi har tecknat ett nytt ramavtal med Storebrand/SPP Liv Fondförsäkring för tillhandahållande av konsulttjänster. Vi har under många år haft förmånen att få leverera konsulttjänster till dem och nu har det stadfästs i detta ramavtal.
Avtalet löper på två år med möjlig förlängning i ytterligare ett år.

Berörda områden är Projektledning, IT Arkitektur, Testledning, Systemutveckling, Verksamhetsrådgivning och Verksamhetsarkitektur