IPSoft PS / Nyheter / Nytt uppdrag upphandlingsprocess
2014-10-09

Nytt uppdrag upphandlingsprocess

En av våra kunder har en produktgrupp som passar en svensk myndighet. ab1 hjälper dem att
1. Förankra lösningen hos myndighetens kontaktpersoner
2. Utbilda kundens personal i upphandlingsprocessen
3. Medverka i utformning av arbetet samt kvalitetssäkra arbetet