IPSoft PS / Nyheter / Upphandling hyra av virtuell serverkapacitet
2014-09-17

Upphandling hyra av virtuell serverkapacitet

ab1 har fått i uppdrag av Kungliga Dramatiska Teatern AB (Dramaten) att genomföra en upphandling avseende hyra av virtuell serverkapacitet.
Uppdrag innefattar kravställning, framtagande av förfrågningsunderlag samt genomförande av upphandling av aktuell tjänst.