IPSoft PS / Nyheter / Nytt uppdrag LOU
2014-09-17

Nytt uppdrag LOU

En myndighet vill att ab1 tar fram ett förfrågningsunderlag enligt LOU avseende plattformsmigrering från stordatorteknologi till öppna system.