IPSoft PS / Nyheter / Ramavtal med myndigheter
2014-09-02

Ramavtal med myndigheter

ab1 har tillsamans med en av sina partner tecknat ramavtal med 2 myndigheter.