IPSoft PS / Nyheter / Ramavtal Hewlett-Packard
2014-08-20

Ramavtal Hewlett-Packard

ab1 har tecknat ett nytt ramavtal med Hewlett-Packard. Avtalet är ettårigt med option på förlängning i ytterligare ett år.