IPSoft PS / Nyheter / Ramavtal myndighet i finanssektorn
2014-06-25

Ramavtal myndighet i finanssektorn

Ramavtal myndighet i finanssektorn
ab1 har tillsammans med byBrick fått ramavtal med en myndighet i finanssektorn. Avtalet löper på två år med option på förlängning i ytterligare två år. Vi har kvalat in på områdena Systemutveckling, Test, Projektledning, Kravanalys och systemintegration.