IPSoft PS / Nyheter / Nytt ramavtal - Stockholm stad
2013-04-05

Nytt ramavtal - Stockholm stad

Stockholm är Nordens största tätort med omkring 1 372 565 invånare. Stockholm Stad bedrivs både i förvaltnings- och bolagsform. Totalt har koncernen en omsättning på 97 miljarder kronor och antalet anställda är 40 000. Uppdraget avser rådgivning och konsulttjänster inom upphandlingsområdet.