IPSoft PS / Nyheter / Artikel i media - SVD
2013-01-31

Artikel i media - SVD

Joel Rudh citeras i bilaga “Framgångsrik Outsourcing” i Svenska Dagbladet publicerad den 22/1.