IPSoft PS / Nyheter / Nytt uppdrag - Vetenskapsrådet
2012-11-12

Nytt uppdrag - Vetenskapsrådet

Vetenskapsrådet är en myndighet under Utbildningsdepartementet som har i uppdrag från regeringen att stödja och främja svensk grundforskning inom hela det vetenskapliga fältet. Vetenskapsrådet har tre huvuduppgifter: att fördela det statliga ekonomiska stödet till grundforskning , att vara regeringens rådgivare i forskningspolitiska frågor, samt att informera allmänheten om forskning. Uppdraget avser strategisk rådgivning.